Dawny Gdańsk Strona Główna Dawny Gdańsk


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat :: Następny temat
Sobotni spacer po "forsterówce"
Autor Wiadomość
guidesailing 
guidesailing


Dołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 41
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 3:16 pm   

Jeszcze w sprawie "forsterówki"


Tak jak mówiłem w trakcie wycieczki, pomysł to nie wszystko...

Poniżej jedna z koncepcji ożywienia i optymalnego wykorzystania obiektów forsterówki, która wraz ze szczegółowymi aplikacjami trafiła swego czasu do władz miasta ...


Dokonujące się przemiany społeczno ekonomiczne w Polsce i na świecie powodują zmiany w pracy i życiu ludzi, a także poważne zmiany w funkcjonowaniu współczesnych rodzin. To z kolei jest ściśle związane z wpływem na kształtowanie emocjonalne i intelektualne dzieci i młodzieży.

Duże nieprawidłowości w rozwoju młodego pokolenia wynikające z dysfunkcji, jakie obserwuje się w wyniku oddziaływań bliskiego i dalszego otoczenia, patologii w nim występujących ma bardzo poważne konsekwencje natury społecznej. O natężeniu reakcji i przeżyć dzieci i młodzieży decyduje głównie ich wrażliwość i odporność psychiczna. Pożądany społecznie rozwój młodego pokolenia wymaga, więc przede wszystkim pożądanych społecznie wzorów postępowania w jego najbliższym środowisku.

Dla rozwoju osobowości młodych ludzi szczególnie duże znaczenie ma kształtowanie się ich zainteresowań, przyswajanych wartości i nabywanie umiejętności praktycznych. To z kolei wzmacnia przekonanie młodego człowieka do własnych możliwości i pobudza do otwierania się na nowe dziedziny i angażuje naturalną ciekawość do rozwijania pozytywnych cech osobowościowych.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom w zakresie rozwijania zainteresowań młodzieży w procesie edukacji i socjalizacji, należałoby się zastanowić nad nowatorskim sposobem realizacji tych zadań przez gminę Gdańsk w ramach programu opartego na szeroko rozumianej edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz ochroną środowiska naturalnego naszego regionu i umiejętności organizacji form turystyki młodzieżowej w oparciu o optymalnie zlokalizowanyi wyposażony obiekt posiadający jednocześnie tzw. „klimat” niezmiernie istotny przy realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych młodzieży zagrożonej deprywacją kulturową ale także rozwijania potrzeb poznawczych u każdego młodego człowieka biorącego udział w tym nowatorskim projekcie.


DLACZEGO WŁAŚNIE „FORSTERÓWKA”

Zespół zabytkowy dawnej rezydencji hitlerowskiego zbrodniarza gauleiitera Alberta Forstera (szczegółowy opis obiektów oraz historia w załączonym artykule – dokumentacja inwentaryzacyjna w posiadaniu Pomorskiego Konserwatora Zabytków), spełnia kilka podstawowych warunków w odniesieniu do optymalnej lokalizacji tego typu nowatorskiej w pewnym sensie wielofunkcyjnej placówki:

* położonej na atrakcyjnym turystycznie terenie leśno – wydmowym Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej,
* w miejscu przebiegu dwóch szlaków turystycznych:
1. Szlak Pieszy „Wyspy Sobieszewskiej” ( zielony),
2. Szlak Rowerowy „Wokół Wyspy Sobieszewskiej” (żółty),
* w bezpośredniej bliskości plaży (600 metrów),
* w pewnym oddaleniu i izolacji (duże obszary leśne) od zabudowań dzielnicy miasta,
* dogodnym połączeniu komunikacyjnym (przystanek ZKM – 100 metrów),
* wygodnym dojeździe samochodowy (parking),
* możliwym zapleczu gastronomicznym,
* zabytkowym i historycznym charakterze obiektów,
* dobrym stanie zachowania obiektów drewnianych (modrzew),
*bardzo dobrym stanie zachowania obiektów murowanych (pawilon socjalno – wypoczynkowy)
* idealnym terenie do realizacji zadań edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjno – sportowych w terenie dla grup przyjazdowych z placówek młodzieżowych z terenu RP i UE,
* zaadaptowanym pierwotnie dla potrzeb pobytu stacjonarnego całorocznego,
* możliwości realizacji postulatów lokalnej społeczności w zakresie utworzenia muzeum – izby regionalnej dotyczącej Wyspy Sobieszewskiej,
* braku użytkownika (ostatnia funkcja – ośrodek wypoczynkowy, zaplecze socjalne),
* klarownej sytuacji prawnej obiektu (własność gminy Gdańsk, wydzielenie działki),
* braku obecnie pomysłu na ratowanie unikalnego obiektu poprzez zagospodarowanie i wyeksponowanie walorów krajoznawczych z zaangażowaniem do tego celu młodzieży,
* coraz większym zainteresowaniem obiektem (historią, architekturą) turystów odwiedzających Gdańsk i Wyspę Sobieszewską (info na stronach m.in. www.wyspa.pl, www.wikipedia.pl )
* możliwość realizacji nowatorskich programów dla młodzieży w zakresie edukacji i oddziaływań wychowawczych z terenu gminy i z poza niej.


PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA

Tego typu placówka całoroczna mogłaby pełnić wielorakie funkcję przy adaptacji obiektu w ramach jednorazowego zaangażowania niedużych relatywnie środków na ten cel (z uwagi na małą dewastację nie użytkowanych obecnie obiektów).

Główne zadania, jakie obiekt mógłby spełniać to:

1.Placówka edukacyjno - socjalizująca (o charakterze interwencyjnym):

- realizująca zadania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w oparciu o pobyt czasowy
(zielone szkoły) i współpracę z lokalnymi szkołami,
- realizująca zadania o charakterze interwencyjno- opiekuńczym, angażująca bezpośrednio
wychowanków do zadań związanych z ochroną i eksponowaniem walorów
krajoznawczych i przyrodniczych okolicy i obiektu
- …………………………………….
2.Placówka edukacji regionalnej (o charakterze muzealnym):

- eksponująca walory turystyczno – krajoznawcze Wyspy Sobieszewskiej
- popularyzująca (na bazie zgromadzonych eksponatów oraz samego obiektu ) wiedzę
o historii okolicy i regionu (Gdańsk, Wyspa Sobieszewska, Mierzeja Wiślana)
- ………………………….
3.Placówka terapeutyczna (o charakterze szkoleniowo – wypoczynkowym):

- realizująca letnie formy wypoczynku i rekreacji wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych młodzieżowych terenu Polski i Unii Europejskiej,
- realizująca warsztaty zajęciowe dla nauczycieli, pedagogów, psychologów itp
(także w ramach realizowanych projektów terapeutyczno – wychowawczych
dla młodzieży)
- umożliwiająca przeprowadzania zajęć i eksperymentów pedagogicznych
- ………………………………………………

PROPOZYCJA REALIZACJI PROGRAMÓW

W oparciu o placówkę całodobową istnieje możliwość zaangażowania wychowanków w ramach realizacji programów związanych z kształtowaniem właściwych, społecznie pożądanych postaw związanych z przede wszystkim ochroną zabytków i przyrody. Taką możliwość daję realizacja z wychowankami np kursów na:

1. Młodzieżowego Opiekuna Zabytków PTTK,
2. Młodzieżowego Opiekuna Przyrody LOP,
3. Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK

Na bazie działań związanych z realizacją tych programów edukacyjnych istnieje możliwość szerokiego zaangażowania młodych „opiekunów” do rewitalizacji i popularyzacji również samego zespołu czyli miejsca ich pobytu poprzez:

- pomoc przy inwentaryzacji obiektu i terenu,
- uzyskiwanie wiedzy dotyczącej turystyki i krajoznawstwa,
- uzyskiwanie wiedzy w zakresie przyrody, orientacji terenowej, historii i kultury regionu
- poszukiwanie wiedzy na temat historii obiektu,
- pomoc w pracach znakarskich (odnawianie szlaku turystycznego przy obiekcie)
- pełnienie funkcji młodzieżowych przewodników dla grup młodzieży odwiedzających obiekt
- pozyskiwanie wiedzy na temat ciekawostek na temat regionu,
- umiejętność atrakcyjnej organizacji czasu wolnego poprzez turystykę kwalifikowaną
- opracowanie albumów dokumentujących przyrodę i zabytki regionu
- prace porządkowe przywracające „świetność zabytku”
- opieka zespołowa nad formami ochrony przyrody w okolicy (rezerwaty, pomniki przyrody)


I wiele innych działań angażujących i wpływających na zmianę postaw wychowanków, którzy może do tej pory nie przywiązywali wagi do potrzeb ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego lub wręcz mieli nawet epizodu z ich bezmyślną dewastacją.

Takie oddziaływania zostały zweryfikowane pozytywnie w ramach realizowanych szkoleń i współpracy ze szkołami Trójmiasta.

Kursy te były realizowane opiekunów latach 1994-2005 dla młodzieżowych opiekunów zabytków (pod merytorycznym nadzorem Państwowej Służby Ochrony Zabytków i Wojewódzkiej Komisji Opieki Nad Zabytkami PTTK, opiekunów dla młodzieżowych opiekunów przyrody (pod merytorycznym nadzorem Ligi Ochrony Przyrody).

Organizowano też szkolenia dla Młodzieżowych Organizatorów Turystyki PTTK przy współpracy z Regionalnym Oddziałem Programowym PTTK (Oddział Regionalny ul. Ogarna)

Zajęcia w trakcie których realizowane są programy szkolenia poszczególnych kursów przeplatane są zagadnieniami marynistycznymi: Kultura, historia i handel Pomorza Gdańskiego na przestrzeni wieków. Historia i tradycje żeglarstwa polskiego (w tym kultura żeglarska – pieśni z pod żagli /szanty/).

Dodatkowo w ramach powyższych zajęć mogą być organizowane i realizowane zajęcia terenowe i wycieczki krajoznawcze oraz szkoleniowe, a także imprezy na orientację i podstawy survivalu.

Celem powyższych kursów była :zgooda: przede wszystkim praca z młodzieżą mająca na celu rozbudzenie ich wrażliwości na piękno zabytków i przyrody oraz na zagrożenia, jakim podlegają zabytki przyrody i kultury materialnej, pokazywanie jak ważnym są elementem krajobrazu kulturowego oraz rozwijanie ruchu opieki nad przyrodą i zabytkami wśród młodego (zagrożonego obojętnością) pokolenia, a także pomoc w tym zakresie. Jest to także okazja do budowania relacji mentalnych ze swoim regionem i angażowanie dla rozwoju i popularyzacji swojej „małej ojczyzny”.

Obiekt „forsterówki”, który zapisał się w swojej historii ciemną kartą nietolerancji, despotyzmu, szkolenia do zniewolenia i zbrodni może obecnie zaistnieć na edukacyjnej mapie Pomorza jako miejsce, w którym młodemu pokoleniu zaszczepiane będą wartości pogłębiające szacunek dla historii, kultury, tolerancji i przyjaźni ponad podziałami narodowościowymi (realizacja wspólnych projektów z placówkami niemieckimi czy holenderskimi) jak to już miało miejsce w wielowiekowej historii Gdańska… :zgooda:

„Homines, dum docent, discunt”…

:hmm:

Niedługo w ramach zajęć terenowych z młodzieżą właśnie, będzie można demonstrować jak przez grzech zaniedbania kończą oryginalne obiekty zabytkowe - zapomniane, niechciane i niedoceniane... :khmm:

forsterówka for....jpg
Plik ściągnięto 22188 raz(y) 55,36 KB

schron forstera.jpg
Plik ściągnięto 22188 raz(y) 51,01 KB

 
Sbigneus 
wiarus


Dołączył: 08 Mar 2007
Posty: 249
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 6:21 pm   

Oby Twoje propozycje się spęłniły. :== A przy okazji czy ktoś zrobił grupowe zdjęcie uczestników tej eskapady /bardzo interesującej/. Dodawajcie więcej zdjęć.
 
grzechuu 
Gdańsk-Piecki


Dołączył: 14 Gru 2005
Posty: 906
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 8:58 pm   

Sbigneus napisał/a:
Dodawajcie więcej zdjęć.

no właśnie już koniec? zwłaszcza, że z płytkami pewnie słabo będzie :)
moje zdjęcia będą lada dzień bo mi chwilowo zabrakło wolnego miejsca na dysku i czasu żeby coś z tym zrobić

i dodam, że jak później się pałętałem po wyspie w tą i z powrotem, to trafiłem do nieoficjalnego jeszcze muzeum tejże
http://www.wyspaskarbow.g...ncenty_pol.html - trochę o przeszłości wyspy
http://www.wyspaskarbow.g...olyszkowie.html - wystawa obrazów do książek dla dzieci - jeden aż nawet mnie zainspirował ale znając siebie i tak nic nie wyjdzie z namalowania

dla tych co nie mogli może dam mapkę zwiedzanego terenu (z sitwp.umwp.pl)

orlecut.jpg
Plik ściągnięto 22066 raz(y) 43,63 KB

 
 
guidesailing 
guidesailing


Dołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 41
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 9:22 pm   

Teraz chyba plan kompletny... :hmm: :hihi:

plan forsterówki ze schronami.JPG
Plik ściągnięto 22054 raz(y) 27,37 KB

 
ruda 
Mierzeja


Dołączyła: 24 Cze 2007
Posty: 1792
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 9:42 am   

grzechuu napisał/a:
trafiłem do nieoficjalnego jeszcze muzeum tejże

Pokaż coś na foto! :wink:
_________________
„Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom”.
 
 
Piotr A. 


Dołączył: 15 Lis 2006
Posty: 113
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 10:15 am   

Nareszcie udalo mi się zapanować nad fotkami. W czasie weekendu zrobiłem ich ponad 500. Zapewne nie są najwyższego lotu, ale się starałem.
Nie mogłe się powstrzymać przed pokazaniem kilku migawek z sobotnio -niedzielnej eskapady na Warmię. Pojechaliśmy tam prosto po wizycie w Forsterówce, a więc jakiś związek z atrakcjami Wyspy Sobieszewskiej jest. Poprawiają nastrój po obejrzeniu stanu w jakim willa Forstera znajduje się obecnie. Po prostu musiałem. Przepraszam ...
Na koniec wracam do idei płyty ze zdjęciami. Czy ktoś z Forumowiczów ma jakiś pomysł?
Po wizycie na Wisłoujściu wiele osób było "za" a teraz cisza. Chętnie się włączę. Mam trochę wolnego czasu. :amen:

Siedziba Forstera 37.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 28,21 KB

Siedziba Forstera 34.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 50,13 KB

Siedziba Forstera 05.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 37,99 KB

Szkoła SS 10.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 63,49 KB

Szkoła SS 07.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 49,02 KB

Bunkier 08.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 62,01 KB

Przyroda 22.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 36,84 KB

Przyroda 12.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 68,94 KB

Przyroda 08.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 71,74 KB

Przyroda 07.jpg
Plik ściągnięto 22008 raz(y) 72,16 KB

 
 
tplucinski 

Dołączył: 27 Kwi 2006
Posty: 27
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 12:30 pm   

Miło było poznać sie w terenie, a jak zauważyłem przy parkingu, niektórzy wybierali sie dalej na eksploracje nad wodą... :hmm:

Zatem dla zaspokojenia zaciekawienia kajakiem i drabiną na dachu samochodu - relacja: http://www.chem.univ.gda....sy/kiezmark.htm
Dzięki za bardzo interesujące zwiedzanie i możność poznania grupowiczów!
tpluciński
 
mlap 

Dołączył: 04 Paź 2008
Posty: 18
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 7:53 pm   

Piękna wycieczka ,zazdroszczę. Dzięki za relację -
jak nie można osobiście to przynajmniej na ekranie.
mlap
 
grzechuu 
Gdańsk-Piecki


Dołączył: 14 Gru 2005
Posty: 906
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 2:23 am   

księżyc sobie świeci, a ja uporządkowałem moje foto - trochę szczegółowych (których tu jeszcze nie widziałem) i trochę ludowych (bo z wymianą ciężko będzie)

DSC03084.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 76,79 KB

DSC03085.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 71,06 KB

DSC03102.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 29,36 KB

DSC03118.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 78,27 KB

DSC03125.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 73,25 KB

DSC03126.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 64,04 KB

DSC03161.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 79,91 KB

DSC03167.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 41,85 KB

DSC03179.jpg
Plik ściągnięto 21815 raz(y) 51,31 KB

Ostatnio zmieniony przez grzechuu Nie Paź 12, 2008 2:29 am, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
grzechuu 
Gdańsk-Piecki


Dołączył: 14 Gru 2005
Posty: 906
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 2:28 am   

part2

DSC03193.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 54,59 KB

DSC03194.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 79,35 KB

DSC03203.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 53,79 KB

DSC03204.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 26,93 KB

DSC03212.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 37,74 KB

DSC03215.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 73,92 KB

DSC03222.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 51,54 KB

DSC03230.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 57,85 KB

DSC03233.jpg
Plik ściągnięto 21812 raz(y) 73,69 KB

 
 
mlap 

Dołączył: 04 Paź 2008
Posty: 18
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 7:14 pm   forsterówka

Jeszcze parę fotek mlap

IMG_6638.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 25,15 KB

IMG_6615.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 17,22 KB

IMG_6601.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 26,32 KB

IMG_6598.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 16,47 KB

IMG_6597.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 26,94 KB

IMG_6593.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 18,27 KB

IMG_6564.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 36,62 KB

IMG_6562.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 37,24 KB

IMG_6558.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 35,86 KB

IMG_6556.JPG
Plik ściągnięto 21736 raz(y) 31,77 KB

 
mlap 

Dołączył: 04 Paź 2008
Posty: 18
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 7:16 pm   blokada transferu?

Nie mogę załadować wszystkich fotek, czy jest limit transferu? mlap
 
Mikołaj 
Idi Admin


Dołączył: 13 Paź 2003
Posty: 8099
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 8:44 pm   

jest limit załączników w 1 poście - 10
 
mlap 

Dołączył: 04 Paź 2008
Posty: 18
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 10:19 pm   

Dzięki za info. mlap
 
adpo6 
Myśle o Gdańsku


Dołączył: 09 Sty 2006
Posty: 86
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 1:07 pm   Forsterówka ma gospodarza

http://gdansk.naszemiasto...l?kategoria=675
"Marcin Tymiński, rzecznik prasowy pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, przekazał, że wpisanie budowli do rejestru zabytków stanowi akt, który ją nobilituje. Forsterówka, jako relikt nazistowski, na to nie zasługuje. Nie oznacza to, że ma być ona pozbawiona ochrony i zabezpieczenia.

- Forsterówka, choć nie jest jeszcze obiektem rejestrowym, znajduje się już pod ochroną - twierdzi Janusz Tarnacki, miejski konserwator zabytków w Gdańsku. - Ujęto ją w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, co wyklucza jej rozebranie czy przebudowę. Wszystkie budynki w Orlu muszą pozostać i powinny być poddane renowacji pod nadzorem konserwatorskim. Najważniejsze, że po wielu latach poszukiwań znalazł się gospodarz, który zaopiekuje się właściwie kompleksem w Orlu. Będą nim ojcowie franciszkanie z Gdańska.

Roman Zioła, gwardian klasztoru zakonu św. Franciszka w Gdańsku, zaznacza, że dobiegają końca przygotowania do zawarcia umowy między miastem a zakonem, dotyczącej użyczenia kompleksu w Orlu. Umowa powinna być podpisana do połowy tego roku. Kompleks będzie siedzibą młodzieżowego ośrodka na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. To, że Forster, między innymi w swojej rezydencji w Orlu, planował jeszcze przed wojną i kierował z niej w czasie wojny eksterminacją Polaków z Pomorza, nie jest powodem do jej zniszczenia. Zachowano przecież, jako muzea, obozy koncentracyjne Auschwitz czy Stutthof. Dziś Forsterówka może być miejscem pamięci o złej i tragicznej przeszłości, służąc edukacji historycznej młodzieży, poprzez jej międzynarodowe spotkania, konferencje czy warsztaty. Budynki kompleksu zostaną odrestaurowane, a zakon podejmie starania o wpisanie ich do rejestru zabytków. Dopiero po przejęciu kompleksu będzie można przystąpić do opracowywania dokumentacji, potrzebnej, aby wystąpić o dofinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich przez sponsorów i z funduszy Unii Europejskiej. "
_________________
Kocham dawny Gdańsk
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Dawny Gdańsk Strona Główna

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template subTrail v 0.4 modified by Nasedo. adv Dawny Gdansk